Cymraeg

Events / Rhedeg Ffyrdd

Jones o Gymru Hanner Marathon a 10k Môn 2024

Hanner Marathon a 10k Môn Jones O Gymru - Yr hanner marathon harddaf yn y DU!

Gyda golygfeydd syfrdanol o Barc Cenedlaethol Eryri a'r Fenai ar y naill ochr a'r llall, harddwch ac unigrywiaeth y digwyddiad hwn yn y pen draw sy'n denu pobl o bob rhan o'r DU i Ynys Môn i gymryd rhan, flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Mae Hanner Marathon a 10k Jones o Gymru yn berffaith ar gyfer pob gallu, gyda channoedd o gyfranwyr cyntaf, codwyr arian a rhedwyr profiadol yn cyd-dynnu ar y dechrau. Gan ddarparu'r paratoad perffaith cyn unrhyw farathon, mae'r cwrs godidog hwn yn berffaith ar gyfer mentro am Amser Personol Orau yn gynnar yn y tymor rhedeg.

Hefyd wedi'i gynnwys yn y digwyddiad gwych hwn mae ras 1 filltir y Dreigiau. I blant mor ifanc â 5 oed mae rhywbeth i bawb!

Dates

03 Mar 2024

Location

Porthaethwy, Sir Fôn

Closing Date: 01.03.2024

CLOSED

Choose your distance

Runners at Anglesey Half Marathon on the road to Beaumaris

Jones o Gymru Hanner Marathon a 10k Môn 2024

Hanner Marathon

03 Mar 2024

Rhedeg: 13.1 milltir

Find out more Hanner Marathon Môn 2024
0210 03 1147 084702

Jones o Gymru Hanner Marathon a 10k Môn 2024

10km Môn 2024

03 Mar 2024

Rhedeg: 10km

Find out more 10km Ynys Môn 2024
AHM Dragons Dash girls

Jones o Gymru Hanner Marathon a 10k Môn 2024

Ras y Ddraig

03 Mar 2024

Rhedeg: 1 milltir

Find out more Ras y Ddraig 2024

What's Included

The Anglesey Half Marathon event village in Menai Bridge, North Wales

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa, bwyd, a thoiledau

AHM Dragons Dash dad daughter

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud

AHM finish line marshal

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid cyfeillgar, arwyddion, gorsafoedd ynni a cherbydau cludo

North Wales Slate Anglesey Half Marathon finishers' memento

Cofrodd Gofffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

View of the Menai Suspension Bridge & Menai Straits in North Wales

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd ar draws Ynys Môn ac Eryri

Finisher crossing the line at the Anglesey Half Marathon & 10k, North Wales

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip', traciwr byw a chanlyniadau ar-lein

Finishers at the Anglesey Half Marathon with North Wales based Jones o Gymru crisps

Truly fantastic race! I will definitely be back- The views throughout are spectacular, and a massive thanks must go to the locals who came out in force ringing their cowbells to support every runner.

Cyfranogwr

Mwy o adolygiadau

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol