Cymraeg

Teithio i Landudno

Mae Llandudno efo gweithredoedd cludiant da ac mae'n hawdd i'w ffeindio. Defnyddiwch y god bost LL30 2LG i leoli'r canolfan lle mae'r digwyddiad.

Trên

Yr orsaf trên agosaf yw Llandudno ac mae 0.5 milltir i'r llinell cychwyn. Mae London Euston, Birmingham International a Manchester Piccadilly i gyd efo cyswllt gwych efo Llandudno.

London Euston - Llandudno: 3awr 30

Birmingham New Street - Llandudno: 3awr 00

Manchester Piccadily - Llandudno: 2 awr 20

Gaer - Llandudno: 1awr

National Rail
03457 48 49 50

Transport For Wales
0333 3211 202

Car

Mae mynediad hawdd o'r Gogledd Gorllewin ar hyd traffordd yr M56 a A55. Mae cysylltiadau efo Canolbarth Lloegr yn dda, ac mae'r un lonydd - yr M6, M5 a M1 - hefyd yn dod ac arfordir Gogledd Cymru o fewn cyswllt hawdd efo De Lloegr.

Awyr

Trosglwyddiadau o byrth rhyngwladol Manceinion, Lerpwl a Birmingham yn cymryd llaid na dwy awr.

Manchester Airport
08712 710711

Liverpool John Lennon Airport
08715 218484

Birmingham Airport
0871 2220072

Lle i Aros

Mae Conwy Holiday Cottages yn cynnig llety gwych. Mae gan No7 & Co Railway Cottage ddwy ystafell wely ddwbl, mae gyferbyn â'r castell ac mae'n ganolfan ddelfrydol ar gyfer penwythnos Marathon Conwy.

Mae yna lawer o westai eraill, Gwely a Brecwast, hosteli a meysydd gwersylla yn Llandudno a Dyffryn hyfryd Conwy.

Cliciwch ar y dolenni isod i ddod o hyd i fanylion llety arall.

Wales Directory

Visit Conwy

Air BnB

Archebwch eich llety yn gynnar gan y bydd pob gwesty yn cael ei archebu ymhell cyn penwythnos y ras.

Os gwelwch yn dda soniwch am Farathon Conwy wrth archebu eich arhosiad.