Cymraeg

Events / Rhedeg Llwybr

Black Diamond Yr Wyddfa24 2024

Yr Wyddfa yw'r mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr ac mae'r copa yn cyrraedd 1,085 m (3,560 troedfedd) trawiadol. Gan ddechrau a gorffen wrth droed y mynydd eiconig hwn, cewch eich herio naill ai fel unigolyn, neu fel rhan o dîm i esgyn a disgyn yr Wyddfa gymaint o weithiau â phosibl mewn 24 awr.

Categorïau ar gyfer rhedwyr unigol, ras gyfnewid pâr a ras gyfnewid tîm (hyd at 5).


yn ddechrau ac gorffen ar troed Y Wyddfa, fydd yr her yma yn gofyn am bob ymdrech fel unigolyn a tim i gwblhau cyn gymaint o esgyniadau a phosib or Wyddfa mewn 24 awr.

yn rhan o mynegai UTMB, mae'r ras hon yn siawns i unigolion paratoi a cymhwyso I ras UTMB Mont Blanc. Felly, mae'r cyflawniadau uniogol o 50k, 100k 100m yn rhan o her UTMB.

Mae'r ras wedi gael ei gynllunio o'r categoriau unigol, par, a tim trawsglwyddo, (i fynu at 5). fyd y tim par a relay yn un chip teimio. felly, dim ond un inigolun or tim fydd yn cael rhedeg ar y tro.

Dates

13 Jul - 14 Jul 2024

Location

Llanberis

Races

Gwybodaeth Ras a Llwybr

Runner in the Snowdonia Ultra Trail Marathon descending Yr Wyddfa (Snowdon)

Black Diamond Yr Wyddfa24 2024

24 awr

13 Jul - 14 Jul 2024

Rhedeg: Mor bell a gallwch chi!

Find out more Yr Wyddfa24

What's Included

DSC 0141

Pentref Digwyddiad Bywiog

Toiledau, bwyd, siopa, cerddoriaeth a sylwebaeth yn ystod oriau golau dydd.

Slateman Padarn sunrise snowdon

Ardaloedd Gorffwys

Ardal seibiant distaw, caeau pabell a pharth ymlacio

0110 Finish 6880

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid cyfeillgar, arwyddion a cherbydau cefnogaeth

Yr Wyddfa24 Slate Mockup

Coaster Llechi Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Py G Track

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd diguro ar draws Eryri

DSC 0119

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip' electronig

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol