Cymraeg

Events / Rhedeg Llwybr

Anglesey Trail Half Marathon & 10K 2024

Mae Camu i'r Copa yn falch o gyflwyno'r digwyddiad llwybr hwn yng Nghoedwig Niwbwrch, Ynys Môn.

Chwaer Hanner Marathon Ynys Môn Jones Crisps, mae Hanner Marathon Llwybr Ynys Môn a 10km wedi'i leoli yn amgylchoedd hyfryd Coedwig Niwbwrch, Ynys Môn. Mae'r digwyddiad hwn yn hynod boblogaidd gyda rhedwyr llwybrau a thriathletwyr yn debyg.

Mae'r digwyddiad hwn wedi archebu yn ei ddau gofrestriad blaenorol, felly peidiwch ag oedi, cofrestrwch eich lle heddiw!

Dates

10 Nov 2024

Location

Coedwig Niwbwrch

Choose your distance

0168 03 9694

Hanner Marathon a 10k Llwybr Môn 2024

10k

10 Nov 2024

Rhedeg: 10km

Find out more Anglesey Trail 10k 2023 copy
0224 05 0981 102015

Hanner Marathon a 10k Llwybr Môn 2024

Hanner Marathon

10 Nov 2024

Rhedeg: 20.5km

Find out more Anglesey Trail Half Marathon 2023 copy

What's Included

IMG 7114

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa, bwyd, man saff i ollwng bagiau a thoiledau

IMG 7210

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud.

Marshal wearing an orange high vis jacket

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid cyfeillgar, arwyddion, gorsafoedd ynni a cherbydau cludo

IMG 7233 l

Cofrodd Gorffen Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Three runners race on Llanddwyn beach in the Anglesey Trail Half Marathon

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd diguro ar draws Eryri a Môn

IMG 7171

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip', traciwr byw a chanlyniadau ar-lein

A group of runners ion a forest trail in Newborough Forest, Anglesey, North Wales.

“Great place, great people, great event! “

Cyfranogwr 2019

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol