Cymraeg

Events / Rhedeg Llwybr

XTERRA Marathon Llwybr Eryri 2024

Croeso i Farathon Llwybr Eryri; Marathon Llwybr syfrdanol, Marathon Ultra, Hanner Marathon a 10k, gan ddechrau a gorffen ym mhrifddinas awyr agored Cymru, Llanberis. Cofrestru i Farathon Llwybr Eryri yw eich tocyn i gystadlu yn un o rasys llwybr mwyaf heriol y DU

Mae'r llwybrau anhygoel yn archwilio'r llwybrau, golygfeydd panoramig hyfryd a dringfeydd caled sy'n gwneud Parc Cenedlaethol Eryri yn gymaint o hwb i rywun sydd yn frwdfrydig am yr awyr agored. Wrth ymweld â Rhyd Ddu, Beddgelert, Nant Gwynant, Pen y Pass a'r Wyddfa, does bosib na all fod llwybr marathon llwybr mwy trawiadol yn y DU!

Mae Marathon a Hanner Marathon Llwybr Eryri yn rhan o Gyfres y Byd Rhedeg Llwybr XTERRA.

Mae'r Gyfres yn cysylltu'r gymuned rhedeg llwybrau gyfan trwy system safleoedd byd-eang, pencampwriaethau rhanbarthol, ac i'r rhai sy'n cymhwyso - Pencampwriaeth y Byd Rhedeg Llwybr XTERRA.

Yn dilyn system debyg i Gyfres Triathlon XTERRA, bydd pob ras yn y Trail Run World Series yn darparu nifer cyfyngedig o slotiau a fydd yn caniatau i'r rhedwyr gorau ym mhob grŵp oedran gymhwyso ar gyfer Pencampwriaeth y Byd XTERRA. Yn ystod y tymor, bydd tair ras bencampwriaeth ranbarthol hefyd i bennu Pencampwr XTERRA rhanbarthau America, EMEA, ac Asia-Pacific.

Mae'r Ultra Marathon a'r Marathon hefyd yn rasys mynegeio UTMB. Bydd yr Ultra yn ennill 3 pwynt ITRA i orffenwyr a'r Marathon 2 pwynt ITRA.


Dates

14 Jul 2024

Location

Llanberis

Dewis Eich Pellter

XTERRA Snowdonia DUO Runners

Marathon Llwybr Eryri 2024

10k

14 Jul 2024

Rhedeg: 9.8km

Find out more XTERRA Snowdonia Trail 10K Eryri 2024
Snowdonia Trail Marathon Eryri Group

Marathon Llwybr Eryri 2024

Hanner Marathon

14 Jul 2024

Rhedeg: 12.9milltir

Find out more XTERRA Haner Marathon Llwybr Eryri 2024
Snowdonia Trail Marathon 2023 72

Marathon Llwybr Eryri 2024

Marathon

14 Jul 2024

Rhedeg: 27.3 milltir

Find out more XTERRA Marathon Llwybr Eryri 2024
Snowdonia Trail Marathon 2023 42

Marathon Llwybr Eryri 2024

Marathon Eithaf

14 Jul 2024

Rhedeg: 59.8km

Find out more XTERRA Marathon Eithaf Eryri 2024

What's Included

DSC 0141

Pentref Digwyddiad Bywiog

Cerddoriaeth, sylwebaeth, siopa, bwyd, man i ollwng bagiau yn ddiogel a thoiledau.

A family cross the finish line at the Snowdonia Trail Marathon in Wales

Addas i Bob Aelod o'r Teulu

Gorffeniadau teuluol a digon i'w weld a'i wneud.

0110 Finish 6880

Cymorth ar y Cwrs

Marsialiaid cyfeillgar, arwyddion, gorsafoedd ynni a cherbydau cefnogaeth

Slate coasters

Coaster Llechi Unigryw

Wedi'i ddylunio'n hyfryd i adlewyrchu lleoliadau ein digwyddiadau a hanes lleol.

Py G Track

Golygfeydd Syfrdanol

Golygfeydd diguro ar draws Eryri

DSC 0119

Amseru Proffesiynol

Amseru 'chip', traciwr byw a chanlyniadau ar-lein

0179 02 1029

'If you are looking for a challenge, the Snowdonia Trail Marathon is up there with the toughest in the U.K. A punishing and beautiful experience in equal measure, ensure this one is on your bucket list'.

Cyfranogwr 2019

Mwy o adolygiadau

Amdan

Digwyddiadau Cyfrifol