You are here

Croeso i’r Marathon Llwybr Eryri SCOTT 2018

Croeso i’r Marathon Llwybr Eryri SCOTT 2018: marathon ultra, marathon llwybr trawiadol, hanner marathon a 10k, gan ddechrau a gorffen yn y brif ardal awyr agored yng Nghymru, Llanberis.

Mae’r Marathon yma yn her ym mhob ystyr y gair. Esgyn 1,685 metr dros 26 milltir o lwybrau eiconig. Bydd hwn yn ras epig wrth iddo gylchfordeithio’r ardal ac yna’n dringo copa uchaf Cymru - Yr Wyddfa. Mae'r llwybr anhygoel wedi ei amgylchu gan olygfeydd panoramig hyfryd a dringfeydd caled sy'n gwneud Parc Cenedlaethol Eryri yn fecca o'r fath ar gyfer mwynhau'r awyr agored. Wrth ymweld â Rhyd Ddu, Beddgelert, Nant Gwynant, Pen y Pass a'r Wyddfa, mae’n sicr fod y marathon llwybr hwn yn un o’r fwyaf trawiadol yn y DU!

Mae’r opsiwn hanner marathon yn cymryd mewn llawer o'r llwybrau gwych fel y marathon llawn, ond yn esgyn yr Wyddfa drwy'r llwybr Snowdon Ranger, yn hytrach na'r llwybr PyG. Mae'r 10k yn mynd heibio waelod yr Wyddfa cyn dychwelyd heibio Castell Dolbadarn ac i mewn i barc gwledig Padarn, ac yna chalon y chwareli llechi Dinorwig.

Yn ogystal â diwrnod gwych o rasio, bydd llu i'w weld a'i wneud i gadw’r gwylwyr wedi’i diddanu. Bydd hyn yn cynnwys bwyd poeth ac oer, cerddoriaeth, amrywiaeth o weithgareddau a llwyth o adloniant i blant hefyd.


Route info

Marathon Llwybr Eryri SCOTT

(Tua 26.2 milltir, 1,685 medr o ddringo)

Mae'r llwybr hwn yn mynd â chi o brif ardal awyr agored Cymru, Llanberis ar lwybr sy'n mynd o amgylch yr ardal ac yn diweddu gyda dringo copa uchaf Cymru, yr Wyddfa. Byddwch yn archwilio llwybrau trawiadol gyda golygfeydd panoramig ysblennydd ar draws y Parc Cenedlaethol, wrth ymweld â Rhyd Ddu, Beddgelert, dyffryn Nant Gwynant, Pen y Pass, ac wrth gwrs, yr Wyddfa ei hun.


Hanner Marathon Llwybr Eryri SCOTT

(Tua 13.1 milltir, 1,236 medr o ddringo)

Mae'r llwybr hwn yn mynd â chi o Lanberis i fyny'r Maesgwm enwog, i gopa uchaf Cymru, yr Wyddfa, ar hyd y llwybr Rhyd Ddu ac yna trwy'r parc gwledig Padarn cyn dychwelyd at y llinell derfyn yn Llanberis.


10k Llwybr SCOTT

(Tua 10km, 409 metr o ddringo)

Mae'r llwybr 10k yn mynd â chi drwy’r strydoedd hardd yn Llanberis cyn mynd allan ar y llwybrau sy’n neidr o gwmpas gwaelod rai o'r mynyddoedd mwyaf trawiadol yn y DU. Yna mae'r llwybr yn ymuno â'r Llwybr Eryri Llanberis yn ôl tuag at y dref, heibio Castell Dolbadarn ac i mewn i barc gwledig Padarn. Mae'r llwybr yn gorffen lle y dechreuodd.


Beth i’w ddisgwyl

Cofrestru i'r Marathon Llwybr Eryri SCOTT 2018 yw eich tocyn i gystadlu yn un o'r rasys llwybr mwyaf heriol yn y DU. Mae hwn yn ras i weiddi amdano – Buasai 98.5% o gyfranogwyr yn cymryd rhan yn 2016 yn argymell y Snowdonia Marathon Llwybr at ffrind neu aelod o'r teulu!

Dyma beth y byddwch yn ei gael ar gyfer eich ffi cystadlu...

Cyfleuster toiled ar faes y digwyddiad

Gorsafoedd diodydd o gwmpas y cwrs

Cefnogaeth fecanyddol

Tships amseru  electronig

Adloniant i’r teulu

Cerddoriaeth a sylwebaeth fyw o bentref digwyddiad

Gwasanaeth canlyniadau wê

Cymorth brys

Tylino corf

Ffotograffiaeth

Medal i’r holl gorffenwyr

Bag nwyddau am DDIM wrth gofrestru


Crys-T

Archebwch eich crys-t cotwm am ddim wrth gofrestru ar-lein, gallwch hefyd ddewis crys-t a hwdi technegol (am gost ychwanegol). Bydd meintiau cyfyngedig llym ar gael yn y siop Always Aim High ar draws y penwythnos digwyddiad.

Event partners

  • High5 Sports Nutrition
  • Gwynedd County Council
  • Jones o Gymru