Cymraeg

Travel & Accommodation copy

Teithio i Llandudno


Mae gan Landudno gysylltiadau trafnidiaeth da ac mae'n hawdd dod o hyd iddo. Defnyddiwch y cod post LL30 2LN i leoli'r pentref digwyddiad.

Tren

Mae gwasanaethau uniongyrchol (gan gynnwys Virgin Trains o Lundain i Landudno/Cyffordd Llandudno) yn mynd â chi i gyrchfannau arfordirol poblogaidd Gogledd Cymru o’r rhan fwyaf o Brydain.

Mae gorsaf reilffordd Cyffordd Llandudno wedi’i lleoli ar brif reilffordd Gogledd Cymru, gyda Llandudno yn gwasanaethu canol y dref ei hun, a dim ond cysylltiad byr o’r Gyffordd.


National Rail
03457 48 49 50

Transport For Wales
0333 3211 202

Car

Mae mynediad cyflym, syml o'r Gogledd Orllewin ar hyd yr M56 a'r A55. Mae cysylltiadau traffordd â Chanolbarth Lloegr yn dda hefyd, ac mae'r un ffyrdd - yr M6, M5 a'r M1 - hefyd yn dod â Gogledd Cymru o fewn cyrraedd hawdd i Dde Lloegr.


Mae cyrraedd Llandudno yn syml iawn. Dilynwch yr A55 i Gyffordd 19, lle dylech ddilyn yr arwyddion am Landudno, gan ddod â chi i’r dref ei hun, ac amrywiaeth o opsiynau parcio.

Air

Mae trosglwyddiadau o byrth rhyngwladol Manceinion, Lerpwl a Birmingham yn cymryd oddeutu 1.5 i 2.5 awr.

Manchester Airport
08712 710711

Liverpool John Lennon Airport
08715 218484

Birmingham Airport
0871 2220072

Lle i Aros

Mae Llandudno yn dref wyliau glan môr Fictoraidd, ac felly mae ganddi gyfoeth o lety yn ogystal â lleoedd i fwyta.

Wales Directory

Visit Harlech

Air BnB

Campsites

Archebwch eich llety yn gynnar gan y bydd pob gwesty wedi'i archebu ymhell cyn penwythnos y ras.

Soniwch am Driathlon Llandudno wrth archebu eich arhosiad.