Cymraeg

Info for Locals copy

Covid-19

Diogelwch pawb sy'n mynychu ein digwyddiadau yw ein prif flaenoriaeth, ewch i'n tudalen Covid-19 i weld y wybodaeth ddiweddaraf ar sut y byddwn yn cyflwyno digwyddiad Covid diogel yn y gymuned. Sylwch y gall yr holl amseriadau isod newid.

Amseroedd

Bydd y ras gyntaf yn cychwyn am 08:00 gydag athletwyr yn dechrau cyrraedd y safle o 07:00. Disgwylir i'r ras olaf ddod i ben am 13:00 a phentref y digwyddiad i gau am 14:00.

Cau Ffyrdd

Bydd y B4573 yn cau o'r Gyffordd gyda'r A496 i fyny i ganol pentref Harlech. Mae'r cau yn dod i ben wrth y groesffordd gyda Twthil.

Bydd Twthil un ffordd i lawr i'r A496.

Bydd rheolaeth draffig hefyd ar y briffordd allan o'r pwll nofio er mwyn diogelwch y beicwyr.

Gwylio

Yn unol â Chanllawiau ac Arweiniad Llywodraeth Cynulliad Cymru'r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, nid yw gwylwyr yn cael eu hannog ar hyn o bryd yn ein digwyddiadau oherwydd Covid-19. Ewch i'n tudalen Covid-19 i weld y wybodaeth fwyaf diweddar ar sut y byddwn yn cyflwyno digwyddiad Covid diogel.

Gobeithiwn groesawu gwylwyr yn ôl cyn gynted ag y gallwn a byddwn yn diweddaru gwybodaeth yma felly gwiriwch yn ôl yn agosach at y digwyddiad.

Arwyddion a Sbwriel

Mae ein holl arwyddion yn cael eu tynnu yn syth ar ôl y digwyddiad ac rydym yn casglu'r holl sbwriel fel y nodwyd yn ein polisi amgylcheddol. Byddwn yn ymateb i unrhyw adroddiadau o arwyddion wedi'i fethu neu sbwriel ar unwaith felly, er mae'n annhebygol, os digwyddith hyn cysylltwch â ni.


Bydd angen i wylwyr ddefnyddio'r cyfleusterau Talu ac Arddangos priodol wrth barcio. Mae gwardeiniaid y cyngor yn debygol o roi tocyn i gerbydau sydd wedi'u parcio'n wael gan eu bod yn peri risg wirioneddol i ddiogelwch yr holl gystadleuwyr.

Bydd bws gwennol am ddim yn rhedeg i wylwyr o'r arhosfan bysiau ar ben Ffordd Glan Mor i fynd â phobl i fyny i Stryd Fawr Harlech. Defnyddiwch hwn i leihau symudiad cerbydau o amgylch yr athletwyr rasio.

Y lleoedd gorau i wylio yw

  • Yng nghaffi'r pwll nofio byddwch chi'n gallu gweld y nofio yn digwydd.
  • Mae pentref y digwyddiad yn rhoi cyfle da i weld yr ardal drawsnewid a'r athletwyr yn mynd a dod.
  • Ar gyfer y Gorffen bydd y Castell yn mynd i fod y lle gorau i wylio pawb yn dod ar draws y llinell.


Gallwch hefyd ddyfalu ar hyd y llwybr beicio - mae'r anogaeth yn cael ei gwerthfawrogi'n fawr gan ein hathletwyr.

Mae croeso i chi ddod i mewn i bentref y digwyddiad i fwynhau'r awyrgylch ac ymweld â'n stondinau masnach.

Efallai y bydd cyfyngiadau ar wylwyr oherwydd Covid-19.