Cymraeg

Travel & Accommodation copy

Teithio i Blas y Brenin

Mae Plas y Brenin ym mhentref Capel Curig, mae ganddo gysylltiadau trafnidiaeth dda ac mae'n hawdd dod o hyd iddo. Defnyddiwch y cod post LL24 0ET i ddod o hyd i'r ganolfan lle mae'r digwyddiad wedi'i leoli.

Trên

Mae gwasanaethau uniongyrchol yn mynd â chi i gyrchfannau poblogaidd Gogledd Cymru o'r rhan fwyaf o Brydain. Gwneud cysylltiadau mewndirol trwy Linell Cwm Conwy sy'n rhedeg trwy Barc Cenedlaethol Eryri i Fetws-y-Coed a Blaenau Ffestiniog. Mae gwasanaethau o Ganolbarth Lloegr trwy'r Amwythig a Machynlleth yn cysylltu â Llinell Cambrian.

Yr orsaf fawr agosaf at Blas y Brenin yw Cyffordd Llandudno, sydd ychydig o dan 20 milltir i ffwrdd. Gallwch chi newid yma i ddal trên neu Fws i Fetws y Coed sydd ddim ond 6 milltir i ffwrdd o'r ganolfan (cylch cyson i fyny'r bryn). Mae bws hefyd yn rhedeg o Fetws-y-Coed i Blas y Brenin.

Llandudno to Betws-y-Coed Bus Timetable

Betws-y-Coed to Capel Curig Bus Timetable

National Rail
03457 48 49 50

Transport For Wales
0333 3211 202

Car

Mae mynediad cyflym a syml o'r Gogledd Orllewin ar hyd yr M56 a'r A55. Mae cysylltiadau traffordd â Chanolbarth Lloegr yn dda hefyd, ac mae'r un ffyrdd - yr M6, M5 a'r M1 - hefyd yn dod ag Eryri o fewn cyrraedd hawdd i Dde Lloegr.

Môr

Mae Irish Ferries a Stena Line yn gweithredu gwasanaethau cyson a chyflym i Gaergybi o Ddulyn.

Irish Ferries
08717 300 400

Stena Line
08447 707 070

Awyr

Mae trosglwyddiadau o byrth rhyngwladol Manceinion, Lerpwl a Birmingham yn cymryd llai na dwy awr.

Manchester Airport
08712 710711

Liverpool John Lennon Airport
08715 218484

Birmingham Airport
0871 2220072

Anglesey Airport
08703 669100

Caernarfon Airport
01286 830800

Lle i Aros

Os ydych chi eisiau rholio allan o'r gwely ac yn syth i'r ardal pontio, rhannu straeon wrth y bar gyda'ch cyd-gystadleuwyr a mwynhau arlwyo blasus, rydyn ni'n argymell archebu ystafell ym Mhlas y Brenin! Maent yn cynnig Gwely a Brecwast ar gyfradd wych i gystadleuwyr Llanc yr Eira.

Ffoniwch 01690 720214 cyn gynted â phosibl i archebu gan fod lleoedd yn gyfyngedig.

Mae'r ardaloedd cyfagos gan gynnwys Betws y Coed a Llanberis hefyd yn cynnig ystod eang o westai, gwely a brecwast, gwersylloedd a hosteli.

Y meysydd gwersylla agosaf yw Bryn Tyrch, Dolgam a RO Jones.

Cliciwch ar y dolenni isod i ddod o hyd i fanylion llety arall.

Wales Directory

Visit Snowdonia

Air BnB

Campsites

YHA

Archebwch eich llety yn gynnar gan y bydd pob gwesty yn cael ei archebu ymhell cyn penwythnos y ras.

Os gwelwch yn dda soniwch am Triathlon Llanc yr Eira wrth archebu eich arhosiad.