Cymraeg

Info for locals copy

Covid-19

Diogelwch pawb sy'n mynychu ein digwyddiadau yw ein prif flaenoriaeth, ewch i'n tudalen Covid-19 i weld y wybodaeth ddiweddaraf ar sut y byddwn yn cyflwyno digwyddiad Covid diogel yn y gymuned. Sylwch y gall yr holl amseriadau isod newid.

Amseroedd

Dydd Sadwrn

Bydd y ras gyntaf yn cychwyn am 07:00 gydag athletwyr yn dechrau cyrraedd y safle o 05:00. Disgwylir i'r ras olaf ddod i ben am 14:00 a phentref y digwyddiad yn cau am 12:30.

Dydd Sul

Bydd y ras gyntaf yn cychwyn am 07:00 gydag athletwyr yn dechrau cyrraedd y safle o 05:00. Disgwylir i'r ras olaf ddod i ben am 19:30 a phentref y digwyddiad i gau am 20:00.

Cau Ffyrdd

Er mwyn rhoi'r profiad gorau a mwyaf diogel i athletwyr, bydd y ffordd fynediad i brif faes parcio'r traeth ar gau am y rhan fwyaf o'r dydd i'r rhai nad ydynt yn cymryd rhan. Bydd rheolaeth draffig hefyd ar y briffordd i gynorthwyo gyda'r beiciau'n croesi'n ddiogel.

Gwylio

Yn unol â Chanllawiau ac Arweiniad Llywodraeth Cynulliad Cymru'r Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol, nid yw gwylwyr yn cael eu hannog ar hyn o bryd yn ein digwyddiadau oherwydd Covid-19. Ewch i'n tudalen Covid-19 i weld y wybodaeth fwyaf diweddar ar sut y byddwn yn cyflwyno digwyddiad Covid diogel.

Gobeithiwn groesawu gwylwyr yn ôl cyn gynted ag y gallwn a byddwn yn diweddaru gwybodaeth yma felly gwiriwch yn ôl yn agosach at y digwyddiad.

Arwyddion a Sbwriel

Mae ein holl arwyddion yn cael eu tynnu yn syth ar ôl y digwyddiad ac rydym yn casglu'r holl sbwriel fel y nodwyd yn ein polisi amgylcheddol. Byddwn yn ymateb i unrhyw adroddiadau o arwyddion wedi'i fethu neu sbwriel ar unwaith felly, er mae'n annhebygol, os digwyddith hyn cysylltwch â ni.