Cymraeg

Volunteer copy

Rydym bob amser yn chwilio am bobl i ymuno â'n tîm anhygoel o wirfoddolwyr digwyddiadau a marsialiaid.

Gall marsialu fod yn ffordd wych o gymryd rhan, mwynhau'r awyrgylch a threulio amser gyda ffrindiau, yn ogystal â chwrdd â rhai newydd. Dro ar ôl tro mae athletwyr yn dweud wrthym mai'r gefnogaeth a'r brwdfrydedd marsial sy'n gwneud y digwyddiad iddynt - mae'n hysbys bod gennym y marsialiaid digwyddiadau GORAU yn y byd!

O orsafoedd bwydo, i gyfarwyddo, rheoli'r ardal pontio, 'tail ending' (dilyn diwedd y ras) i rannu allan medalau ar y llinell derfyn gallem helpu chi i ddarganfod swydd sydd yn addas i chi a chroesawu unrhywun o unrhyw oed a hyd yn oed cwn (mewn rhai swyddi). Mae nifer o glybiau a grwpiau cymunedol yn ymuno ag yn dweud wrthym fod yn brofiad bondio tîm gwych yn ogystal â dysgu llawer o aelodau iau a ffordd wych i godi arian i'w clwb neu grŵp.

Er mwyn dangos ein diolchgarwch am yr hyn oll mae ein gwirfoddolwyr yn gwneud rydym efo gynllun gwobrwyo gwych ar waith.

Os mae hyn yn rhywbeth bysech efo diddordeb ynddo, e-bostiwch ni ar marshals@alwaysaimhighevents.com